Ručke i dugmad

Točkići

Šarniri

Funkcionalni okov

Vitraže i konzole

Vijci

Okov za garderobni ormar

Okov za kuhinju

Pešterska 22, 11120 Beograd
Tel: 011/3473-285, 011/3472-924
Fax: 011/3473-411